M
10:53 | 04/03/2018

Người từ 15 tuổi được sử dụng thẻ ghi nợ, không cần tài sản đảm bảo

Từ 3/3/2018, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước mà không cần phải có tài sản riêng đảm bảo.

tin nhap 20180304104522 Thẻ tín dụng có thể không được rút quá 5 triệu đồng mỗi ngày
tin nhap 20180304104522 Ra mắt thẻ tín dụng du lịch được hoàn tiền đầu tiên
tin nhap 20180304104522 Bí kíp tránh “tiền mất tật mang” khi du lịch nước ngoài

Đó là một trong những quy định mới về hoạt động thẻ ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 3/3/2018.

Trước đó, đối tượng trên cần phải có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ mới được sử dụng các loại thẻ như: Ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Cũng theo Thông tư 26/2017/TT-NHNN, đối với chủ thẻ chính là tổ chức: Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sử dụng các loại thẻ. Chủ thẻ là pháp nhân được ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của pháp nhân hoặc cho phép cá nhân sử dụng thẻ phụ theo quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Nguồn :