M
09:28 | 17/04/2018

Nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người SDLĐ

Hỏi: Xin luật sư cho biết, nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động được quy định như thế nào? (Ngô Trung Hiếu - Xã Đàn, Hà Nội)

nghia vu ve an toan ve sinh lao dong cua nguoi sdld Cải thiện điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho lao động trẻ
nghia vu ve an toan ve sinh lao dong cua nguoi sdld Chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 7 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì, nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động được quy định như sau:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

- Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

- Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động;

- Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;

- Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

- Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành quyết định của thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động;

- Lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Luật sư Trịnh Khánh Toàn

(Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :