M
10:43 | 16/06/2017

Giá dịch vụ công ích đô thị:

Nên sát với thực tế

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Đây sẽ là căn cứ để các địa phương hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị khác cho phù hợp với điều kiện cụ thể.

tin nhap 20170616092656 Tiện lợi cho nhân dân
tin nhap 20170616092656 Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện
tin nhap 20170616092656 Các doanh nghiệp công ích triển khai cơ chế một cửa

Theo nội dung mới nhất của Dự thảo Thông tư thì sau khi Thông tư này có hiệu lực sẽ là cơ sở để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ để hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị như: thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị; nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước thải đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, phát triển hệ thống cây xanh đô thị và dịch vụ nghĩa trang đô thị và cơ sở hỏa táng đô thị. Đối với các dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo cơ chế định giá sản phẩm dịch vụ công ích đô thị, chi phí thực hiện dịch vụ được xác định và quản lý theo cơ chế định giá dịch vụ sản phẩm công ích đô thị.

tin nhap 20170616092656
Các địa phương sẽ được hướng dẫn cụ thể trong xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.(nguồn: internet)

Về nguyên tắc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thì chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị phải được tính đúng, tính đủ chi phí, phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện thực tế thực hiện và phù hợp với thị trường.Việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị phải tuân thủ các quy định liên quan đến sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị. Ngoài ra, việc quản lý phải phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương và khả năng chi trả của người thụ hưởng dịch vụ.

Với việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị và tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên. Các cơ quan chuyên môn trong các đơn vị trên được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc xây dựng hoặc thẩm tra định mức, đơn giá và dự toán chi phí phục vụ công tác quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Theo các chuyên gia vấn đề quan trọng nhất giá dịch vụ công phải sát với thực tế.

H.Duy – T.Luân

Nguồn :