M
09:36 | 12/02/2019

Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ

(LĐTĐ) Đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, kỹ năng và bản lĩnh chính trị của cán bộ công đoàn các cấp là điều kiện tiên quyết, nhiệm vụ sống còn để xây dựng tổ chức Công đoàn (CĐ) vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, là yêu cầu khách quan trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt trong điều kiện hội nhập sâu, rộng và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

nang cao chat luong chuyen mon nghiep vu Gặp mặt cán bộ công đoàn hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
nang cao chat luong chuyen mon nghiep vu Ngành GTVT Hà Nội tổ chức gặp mặt, chúc Tết cán bộ công đoàn hưu trí
nang cao chat luong chuyen mon nghiep vu Phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng cho 100% cán bộ công đoàn

Nhận thức điều này, những năm qua, LĐLĐ Thành phố luôn quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ. Ngay từ đầu mỗi năm, Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố đều chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai tới các cấp CĐ Thủ đô. Cùng với việc đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu về số lượng, LĐLĐ Thành phố luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ CĐ theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng cán bộ công đoàn.

nang cao chat luong chuyen mon nghiep vu
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Chính Hữu trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ và Bằng khen của LĐLĐ TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc thuộc Công đoàn Giáo dục thị xã Sơn Tây.

Về nội dung, LĐLĐ Thành phố tập trung triển khai bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác CĐ cho đội ngũ cán bộ CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là cán bộ mới tham gia BCH CĐ lần đầu; bồi dưỡng chuyên sâu và nâng cao kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề công tác CĐ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ CĐ các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay.

Đối với cán bộ CĐCS nhất là cán bộ CĐCS khu vực ngoài nhà nước, nội dung đào tạo được chú trọng là cập nhật kiến thức mới, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động CĐCS, kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng đàm phán, đối thoại…

Với những nỗ lực vượt bậc, kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua (2013-2018), các cấp CĐ Thủ đô đã tổ chức 2.001 lớp tập huấn cho 315.810 lượt cán bộ CĐ; trong đó 100% cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.

Riêng năm 2018, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức được 40 lớp (đạt 100% KH) với 3844 lượt học viên tham gia (đạt 101% KH); phối hợp với CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS tổ chức 62 lớp huấn luyện ATVSLĐ với gần 5.678 lượt học viên tham gia...

Cùng đó, các cấp CĐ Thủ đô cũng tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ... để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách; tập huấn nội dung một số điểm mới của Luật BHXH; tác động của CPTPP đến tổ chức CĐ; những điểm mới của pháp luật liên quan đến cán bộ CĐ và người lao động v.v...

Phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ Thủ đô trong những năm qua cũng đã có nhiều đổi mới, kết hợp giữa phương pháp truyền thống với phương pháp đào tạo tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học.

Các buổi đào tạo, tập huấn cho cán bộ CĐ cũng không còn thụ động, một chiều mà tăng cường việc trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên; giữa các học viên theo nhóm trong lớp để cán bộ CĐ có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức, vận dụng vào thực tế công tác.

Thông qua việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, các cấp CĐ Thủ đô đã trang bị cho đội ngũ cán bộ CĐ kỹ năng, nghiệp vụ CĐ cơ bản và chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ CĐ, áp dụng và phát huy tốt kiến thức được đào tạo vào thực tiễn hoạt động, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ.

Với những nỗ lực vượt bậc, kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua (2013-2018), các cấp CĐ Thủ đô đã tổ chức 2.001 lớp tập huấn cho 315.810 lượt cán bộ CĐ; trong đó 100% cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Riêng năm 2018, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức được 40 lớp (đạt 100% KH) với 3844 lượt học viên tham gia (đạt 101% KH); phối hợp với CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS tổ chức 62 lớp huấn luyện ATVSLĐ với gần 5.678 lượt học viên tham gia...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ CĐ vẫn còn nặng về lý thuyết, có những nội dung thiếu sự gắn kết với hoạt động thực tiễn, thời gian tổ chức chưa phù hợp; đối với một bộ phận cán bộ CĐ, kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về lý luận tổ chức CĐ, các kỹ năng cơ bản đại diện cho đoàn viên, người lao động còn thiếu, chưa theo kịp yêu cầu tình hình mới hiện nay; tư tưởng hành chính hóa hoạt động CĐ còn có trong tư duy của không ít cán bộ CĐ...

Tư duy của nhiều cán bộ CĐ chưa theo kịp sự phát triển của tổ chức; đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách thiếu về số lượng, một bộ phận yếu về năng lực. Trước thực tế này, công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới càng trở thành một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Đây cũng chính là một trong 3 khâu đột phá được xác định tại Đại hội XII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đối với Hà Nội, ngay sau Đại hội XVI CĐ Thành phố (nhiệm kỳ 2018-2023), LĐLĐ Thành phố đã xây dựng 6 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó có Chương trình số 02 “Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động CĐ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới”.

Chương trình đặt ra mục tiêu: xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ Thành phố đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách các cấp về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công đoàn để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Để đạt được mục tiêu này, các cấp CĐ Thủ đô trong thời gian tới sẽ đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ công đoàn các cấp; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn hướng theo chức danh cán bộ, gắn lý thuyết với thực hành, bổ sung các kỹ năng xử lý những tình huống nảy sinh trong thực tiễn, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Về nội dung, công tác đào tạo bồi dưỡng sẽ tập trung cập nhật kiến thức mới, nâng cao kiến thức quản lý cho cán bộ CĐ, kiến thức về chính sách, pháp luật lao động; kỹ năng hoạt động, nhất là kỹ năng đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động, người lao động, kiến thức về tổ chức đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động... nâng cao năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Cùng đó, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận, kỹ năng mềm cho cán bộ CĐCS, đây là đối tượng hết sức quan trọng, là đối tượng trực tiếp đại diện cho đoàn viên, NLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đối tượng trực tiếp hiện thực hóa Nghị quyết Công đoàn các cấp; Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần ngắn gọn, theo sát hoạt động thực tiễn cơ sở, đi vào kỹ năng chung và chuyên sâu phù hợp với từng đối tượng. Lựa chọn công nhân lao động ưu tú để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn.

Nguyễn Chính HữuPhó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội

Nguồn :