M
17:30 | 12/12/2017

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 31 tỷ USD

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 31 tỷ USD, tăng 10,23% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn :