M
14:44 | 12/06/2017

Luật hỗ trợ riêng doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 1/1/2018

Với 410 đại biểu tán thành, 30 không đồng ý và 2 vị không biểu quyết, sáng 12/6 Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

luat ho tro rieng doanh nghiep nho va vua co hieu luc tu 112018 Kỳ họp thứ 6 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn
luat ho tro rieng doanh nghiep nho va vua co hieu luc tu 112018 Làm rõ cần hỗ trợ những gì
luat ho tro rieng doanh nghiep nho va vua co hieu luc tu 112018 Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
luat ho tro rieng doanh nghiep nho va vua co hieu luc tu 112018 Chè Việt Nam có cơ hội thuận lợi để xây dựng thương hiệu tại Mỹ
luat ho tro rieng doanh nghiep nho va vua co hieu luc tu 112018
Chỉ có 30 vị đại biểu không tán thành thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đây là dự án luật từng gây nhiều tranh cãi từ khi khởi thảo cho đến phiên thảo luận cuối cùng vì có những quy định bị cho là “chung chung, khó khả thi”.

Đã tiếp thu

Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án này trước khi đại biểu bấm nút, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết dự thảo luật mới nhất đã tiếp thu một số ý kiến của đại biểu.

Chẳng hạn, có ý kiến đề nghị không nên bình quân dàn đều giữa doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ với doanh nghiệp vừa vì có sự khác nhau rất lớn về năng lực và quy mô. Cần tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ bao gồm cả hộ kinh doanh với quy mô từ 10 - 20 tỷ đồng doanh thu và từ 20 - 30 lao động trở xuống.

Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, định hướng của dự thảo luật là hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn. Bên cạnh những hỗ trợ chung, dự thảo luật đã có một số quy định hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ. Các hỗ trợ cụ thể về thuế sẽ trình Quốc hội khi sửa đổi các luật thuế và dự kiến doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được áp dụng mức hỗ trợ thuế cao hơn.

Cụ thể, một số chính sách thuế hiện hành cũng đã áp dụng theo doanh thu của doanh nghiệp như: kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý với doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ đồng. Hay trước năm 2016, doanh nghiệp có doanh thu từ 20 tỷ trở xuống được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, doanh nghiệp có doanh thu trên 20 tỷ thì mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%.

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cũng cho biết, có ý kiến cho rằng hỗ trợ tiếp cận tín dụng quy định tại dự thảo luật còn chung chung, khó có thể xác định cụ thể doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ những gì, đơn vị nào hỗ trợ. Một số đại biểu cho rằng cần quy định rõ nguyên tắc thời điểm, phương pháp, cung cấp thông tin trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống ngân hàng thương mại và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và báo cáo, dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 có quy định cụ thể một số chính sách hỗ trợ tín dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, ngân hàng thương mại cũng là doanh nghiệp, việc hỗ trợ tiếp cận tín dụng phải tuân thủ theo nguyên tắc thị trường.

Hiệu lực từ 1/1/2018

Dự thảo luật trình Quốc hội thông qua đã bỏ những quy định mang tính can thiệp trực tiếp đến hoạt động của hệ thống ngân hàng; đồng thời bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng hệ thống thông tin phục vụ xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời khuyến khích thành lập các tổ chức tư vấn độc lập để tăng cường xã hội hóa việc xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Tiếp thu ý kiến đại biểu, luật cũng đã bổ sung một số quy định nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội ngoài ngân sách. Như khuyến khích thành lập các tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hình thành các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, chuỗi phân phối sản phẩm, công nhận địa vị pháp lý của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân…

Ông Vũ Hồng Thanh giải trình, trong điều kiện nguồn lực ngân sách Nhà nước có hạn, từng địa phương cũng có điều kiện kinh tế khác nhau, quy định như dự thảo luật nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của từng địa phương trên cơ sở phù hợp lợi thế so sánh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thiết thực nhất.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018.

Kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, các cam kết do quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện trước ngày luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Theo Nguyễn Lê/Thời báo Kinh tế VN

Nguồn :