M

Lớp dạy múa lân

Xuất phát từ sự yêu thích đặc biệt với múa lân, nhiều năm qua, anh Phan Văn Đức đã truyền cảm hứng và dạy nhiều học trò lớp võ của mình thành thạo môn nghệ thuật dân gian độc đáo này.