M
14:58 | 29/07/2018

Long Biên: Đẩy mạnh phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn

UBND quận Long Biên sẽ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành của quận tổ chức đi kiểm tra công tác khắc phục các lỗi về phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn; đồng thời sẽ xử phạt hành chính đối với các chợ còn vi phạm theo đúng quy định.

tin nhap 20180729141447 LĐLĐ quận Long Biên: Bồi dưỡng hạt nhân, nâng cao văn hóa cơ sở
tin nhap 20180729141447 Quận Long Biên: Kiên quyết xử lý cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
tin nhap 20180729141447 Quận Long Biên: 80% đơn vị đã ký kết thoả ước lao động tập thể

UBND quận Long Biên vừa tổ chức Hội nghị làm việc với các phòng, ngành liên quan và UBND các phường về công tác khắc phục phòng cháy chữa cháy tại các chợ.

tin nhap 20180729141447
Việc đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ là rất cần thiết, nếu không thiệt hại và hậu quả sẽ khôn lường. Ảnh: Bảo Thoa

Theo đó, về công tác quản lý chợ, UBND quận giao Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4, trong tháng 7/2018, tiếp tục tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ lớn cho đối tượng là các hộ kinh doanh

UBND quận cũng giao UBND phường tập trung đôn đốc các đơn vị quản lý chợ khắc phục các lỗi về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, đối với các chợ chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, yêu cầu các đơn vị sớm thực hiện nghiệm thu trước khi đưa chợ vào hoạt động. Đối với các chợ chưa hoàn thiện báo cháy tự động, yêu cầu các chủ chợ phải tập trung hoàn thiện xong trước 30/7/2018.

Căn cứ yêu cầu về thiết kế phòng cháy chữa cháy tại chợ và trung tâm thương mại, trước mắt có 2 chợ (chợ Ngọc Thụy và Thạch Bàn) phải hoàn thiện hệ thống chữa cháy tự động.

UBND quận giao UBND 2 phường đôn đốc và xác nhận vào kế hoạch của đơn vị quản lý chợ gửi về UBND quận 1 bản (qua phòng Kinh tế) để theo dõi. Các chợ còn lại giao Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 rà soát, có văn bản báo cáo UBND quận những chợ theo quy định phải lắp đặt chữa cháy tự động.

Đối với 3 chợ không có thiết kế phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (chợ Ngọc Thụy, chợ Thạch Bàn, chợ Vũ Xuân Thiều) giao Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 tham mưu UBND quận có văn bản báo cáo Sở Phòng cháy chữa cháy thành phố xem xét có hướng dẫn cụ thể việc khắc phục tồn tại.

Quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn, UBND quận giao đoàn kiểm tra liên ngành của quận tổ chức kiểm tra công tác khắc phục các lỗi về phòng cháy chữa cháy (xong trước 15/8/2018); đồng thời tham mưu UBND quận xử phạt hành chính đối với các chợ còn vi phạm theo đúng quy định.

Giao tổ kiểm tra liên ngành đánh giá lại các chợ đạt tiêu chí chợ văn minh thương mại (xong trước ngày 30/11/2018). Đối với các chợ nào không đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định, giao tổ công tác tham mưu UBND quận ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chí chợ văn minh thương mại (xong trước 15/12/2018).

UBND quận giao Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các trụ nước tại các chợ theo đề xuất của phòng chuyên môn; giao UBND phường, ban quản lý các chợ phối hợp đề xuất giải pháp lắp đặt các trụ nước đảm bảo hiệu quả và tính khả thi.

Nguồn :