M

Cần tìm việc Nhân viên thi công công trình

LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kỹ sư cơ khí

LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc văn phòng, kinh doanh

LĐTĐ - Nữ cần tìm việc văn phòng, kinh doanh.

Cần tìm việc giáo viên tiếng Anh

LĐTĐ - Nữ cần tìm việc giáo viền tiếng Anh.

Cần tìm việc Kỹ sư thi công công trình

LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kỹ sư cầu đường

LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cao đẳng, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên kinh doanh, Văn phòng

LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên xuất nhập khẩu

LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Quản lý nhân sự

LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên kế toán, Kinh doanh

LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên thi công, bảo trì kỹ thuật

LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Trung cấp, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên văn phòng, Kế toán

LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc kế toán thuế

LĐTĐ - Nữ cần tìm việc kế toán thuế.

Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

LĐTĐ - Bộ LĐTBXH vừa yêu cầu UBND các tỉnh, TP tổ chức rà soát, kiểm tra tất cả các đối tượng người nước ngoài làm việc trên địa bàn.

Cần tìm việc Nhân viên marketing

LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc

Cần tìm việc Kế toán, Thu ngân, Bán hàng

LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Trung cấp, cần tìm việc.

    Trước         Sau