M

Cần tìm việc Nhân viên vận hành máy

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên thiết kế thi công

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên thi công công trình

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kỹ sư cơ khí

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc văn phòng, kinh doanh

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ cần tìm việc văn phòng, kinh doanh.

Cần tìm việc giáo viên tiếng Anh

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ cần tìm việc giáo viền tiếng Anh.

Cần tìm việc Kỹ sư thi công công trình

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kỹ sư cầu đường

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cao đẳng, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên kinh doanh, Văn phòng

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên xuất nhập khẩu

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Quản lý nhân sự

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên kế toán, Kinh doanh

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên thi công, bảo trì kỹ thuật

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Trung cấp, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên văn phòng, Kế toán

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc kế toán thuế

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ cần tìm việc kế toán thuế.

Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(LĐTĐ) LĐTĐ - Bộ LĐTBXH vừa yêu cầu UBND các tỉnh, TP tổ chức rà soát, kiểm tra tất cả các đối tượng người nước ngoài làm việc trên địa bàn.

|< < 46 47 48 49 50 > >|