M

Triều Tiên đối xử bất công với lao động nước ngoài?

(LĐTĐ) LĐTĐ - Thậm chí, một số nữ công nhân bị ép phải bán dâm.

Cần tìm việc Nhân viên thiết kế đồ họa

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Giám sát thi công

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Trung cấp, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên lễ tân khách sạn

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Trung cấp, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc

Cần tìm việc Kỹ sư điện tử 1

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kế toán tổng hợp

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng, cần tìm việc

Cần tìm việc Kỹ sư điện tử viễn thông

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên kỹ thuật

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kỹ sư công trình

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên văn phòng

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên vận hành máy

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên thiết kế thi công

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên thi công công trình

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kỹ sư cơ khí

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc văn phòng, kinh doanh

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ cần tìm việc văn phòng, kinh doanh.

|< < 46 47 48 49 > >|