M

Tạo sự bình đẳng với lao động nữ

(LĐTĐ) Xét về vị thế làm việc, lao động nữ thường phải làm các công việc không ổn định, dễ bị tổn thương hơn nhiều so với lao động nam. Đây là nhận định được nêu ra tại diễn đàn “Doanh ...

Cần tìm việc Kế toán tổng hợp

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng, cần tìm việc

Cần tìm việc Kỹ sư điện tử viễn thông

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên kỹ thuật

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kỹ sư công trình

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên văn phòng

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên vận hành máy

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên thiết kế thi công

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên thi công công trình

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cử nhân, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kỹ sư cơ khí

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc văn phòng, kinh doanh

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ cần tìm việc văn phòng, kinh doanh.

Cần tìm việc giáo viên tiếng Anh

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ cần tìm việc giáo viền tiếng Anh.

Cần tìm việc Kỹ sư thi công công trình

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Kỹ sư cầu đường

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Cao đẳng, cần tìm việc

Cần tìm việc Nhân viên kinh doanh, Văn phòng

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nữ, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Nhân viên xuất nhập khẩu

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc.

Cần tìm việc Quản lý nhân sự

(LĐTĐ) LĐTĐ - Nam, tốt nghiệp Đại học, cần tìm việc

|< < 141 142 143 144 145 > >|