M
10:00 | 02/07/2019

Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Thành phố:

Làm tốt vai trò tham mưu, giám sát

(LĐTĐ) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và thiết thực đồng thời chủ động và tham mưu giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo (KNTC) thuộc thẩm quyền của Công đoàn; tham gia tích cực với cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động trong việc giải quyết KNTC để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và CNVCLĐ. Đây là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp công đoàn Thủ đô trong 6 tháng cuối năm 2019.

lam tot vai tro tham muu giam sat Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam
lam tot vai tro tham muu giam sat Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Minh Hưng
lam tot vai tro tham muu giam sat Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thực hiện tốt vai trò giám sát

Ông Lương Quang Thành- Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, một trong số những nhiệm vụ của UBKT công đoàn là giúp Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) công đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định.

lam tot vai tro tham muu giam sat
Một cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ quận Tây Hồ thực hiện

Với vai trò này, 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 3.089 cuộc. Trong đó, UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra được 430 cuộc; UBKT CĐCS kiểm tra được 2.659 cuộc.

Đồng thời UBKT các cấp công đoàn Thành phố cũng tổ chức giám sát hoạt động của công đoàn các cấp 1.232 cuộc, trong đó: UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức giám sát được 114 cuộc; UBKT CĐCS tổ chức giám sát được 1.118 cuộc. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn; tập trung tổng kết các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức thành công Đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp từ cơ sở đến thành phố.

Sau Đại hội, Công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp công đoàn Thủ đô được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở.

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân”; tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được triển khai đồng bộ ở các cấp Công đoàn.

Cùng đó, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được các cấp Công đoàn chú trọng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp công đoàn quan tâm, chỉ đạo CĐCS chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện Nghị định 149 của Chính phủ. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Việc triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank được các cấp Công đoàn tích cực triển khai.

“Điều quan trọng là UBKT công đoàn các cấp khi kiểm tra đều có biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, ra kết luận bằng văn bản, đánh giá ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục, đồng thời cũng nêu giải pháp, kiến nghị với lãnh đạo, chuyên môn của đơn vị để thực hiện tốt việc phối hợp với công đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật”- ông Lương Quang Thành khẳng định.

Bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động

Không chỉ là cơ quan giám sát hiệu quả của tổ chức Công đoàn, quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBKT công đoàn là nơi tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp nhận đơn thư, phân loại, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

Nói về chức năng này, ông Lương Quang Thành cho biết: "Công đoàn các cấp đã thường xuyên duy trì công tác tiếp đoàn viên, CNVCLĐ; UBKT làm tốt việc tham mưu giúp BCH, BTV tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, mở sổ theo dõi đơn, lập biên bản làm việc với người lao động, phân loại đơn để giải quyết và tham gia giải quyết theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam".

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp Công đoàn Thành phố đã tiếp 149 lượt người đến KNTC; trong đó: LĐLĐ Thành phố tiếp 15 lượt, cấp trên cơ sở tiếp 126 lượt, CĐCS tiếp 08 lượt. UBKT các cấp Công đoàn Thành phố cũng đã tiếp nhận tổng số 62 đơn của cán bộ, đoàn viên và người lao động (khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có 57 đơn, tố cáo có 05 đơn); Trong đó: LĐLĐ Thành phố nhận 22 đơn; Công đoàn cấp trên cơ sở nhận 32 đơn và CĐCS nhận 9 đơn.

Ông Lương Quang Thành cho biết, sau khi nhận đơn, UBKT Công đoàn đã nghiên cứu, phân loại, theo đó, có 01đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn, chiếm 1,58%; thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác là 61 đơn, chiếm 98,42%. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn đã được giao cho UBKT tiến hành kiểm tra, xác minh, báo cáo BCH, BTV xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CĐVN, không có đơn thư tồn đọng.

Đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác đã được các cấp Công đoàn xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật như: Chuyển đơn, hướng dẫn CNVCLĐ gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đối với những đơn có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã được các cấp Công đoàn tham gia với các cơ quan Nhà nước và tổ chức khác để giải quyết.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Công đoàn đã tham gia giải quyết được 55 đơn, bảo vệ 13 người được trở lại làm việc, 12 người được hạ mức kỷ luật, 32 được giải quyết về BHXH, 27 người được giải quyết về BHYT, 12 người được giải quyết về BH thất nghiệp và 01 người được giải quyết trợ cấp thôi việc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác UBKT

Ngoài thực hiện những nhiệm vụ chủ chốt, 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô còn thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn v.v... Nói về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019, ông Lương Quang Thành cho biết, cấp công đoàn Thủ đô sẽ phấn đấu thực hiện tốt 7 nhiệm vụ chủ yếu.

Trong đó, UBKT Công đoàn các cấp sẽ tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra đồng cấp và cấp dưới việc chấp hành Điều lệ CĐVN năm 2019, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước ngày 15/11/2019, đồng thời chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của Công đoàn, xác định rõ nội dung, đối tượng, tổ chức kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo các dấu hiệu vi phạm đều phải được phát hiện và kiểm tra.

Cùng đó, UBKT các cấp công đoàn Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, coi trọng công tác tự kiểm tra; hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/11/2019.

Đặc biệt, UBKT các cấp công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục làm tốt vai trò giúp BCH, BTV Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết KNTC nhất là chủ động và tham mưu giải quyết các đơn KNTC thuộc thẩm quyền của Công đoàn; tham gia tích cực với cơ quan Nhà nước và NSDLĐ trong việc giải quyết KNTC để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và CNVCLĐ.

Phạm Diệp

Nguồn :