M
19:16 | 27/07/2018

LĐLĐ huyện Thanh Oai:

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Chiều ngày 26/, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2018); 40 năm thành lập Công đoàn huyện Thanh Oai (4/07/1978 – 4/07/2018), sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước 2018.

Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Đình Cất đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm qua, trong đó nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành với sự phát triển của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã chứng minh được là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

ldld huyen thanh oai ky niem 89 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Đình Cất phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thông qua việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, với trọng tâm phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phong trào xanh – sạch – đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”... Công đoàn đã khẳng định được vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của huyện và Thủ đô.

Đối với LĐLĐ huyện Thanh Oai từ khi được thành lập, được sự lãnh đạo trực tiếp và sát sao của LĐLĐ TP Hà Nội và Huyện ủy Thanh Oai, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, đội ngũ CNVCLĐ của huyện tăng nhanh về số lượng và chất lượng đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã tổng kết biểu dương khen thưởng các các nhân, tập thể điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước 2018. Theo đó, những năm qua, LĐLĐ huyện Thanh Oai luôn chú trọng triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua phát huy sáng kiến sáng tạo tới 100% CĐCS, thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tham gia.

ldld huyen thanh oai ky niem 89 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai trao thưởng cho điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước 2018

Ngay tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai đã trao thưởng cho 15 đoàn viên tiêu biểu phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo; 21 gia đình CNVLĐ tiêu biểu phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”.

Nguồn :