M
22:08 | 11/05/2019

Kinh tế tập thể có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 11/5, phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của Thành phố.

kinh te tap the co dong gop quan trong vao su phat trien cua thu do Tận tâm vì sự phát triển của doanh nghiệp
kinh te tap the co dong gop quan trong vao su phat trien cua thu do Vũ Chí Quân, người công nhân xuất sắc với “bàn tay trái”
kinh te tap the co dong gop quan trong vao su phat trien cua thu do Hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội với Công nhân Lao động Thủ đô”

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng và chính quyền từ TP đến quận, huyện, thị xã, cơ sở; các sở, ban, ngành đoàn thể đã xác định rõ trách nhiệm, quan tâm hơn đối với hoạt động và sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX. Kinh tế tập thể, HTX đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.

kinh te tap the co dong gop quan trong vao su phat trien cua thu do
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. (ảnh: Viết Thành)

Tính đến 31/12/2018, trên địa bàn thành phố có tổng số 1.867 hợp tác xã và quỹ tính dụng nhân dân, tăng 16,69% số HTX so với thời điểm năm 2003. Hiện Hà Nội có số lượng HTX dẫn đầu cả nước (chiếm 9,9%), trong đó có khoảng 95% số HTX đã tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Số lao động làm việc thường xuyên trong các HTX là 46.220 lao động.

Từ năm 2003, đặc biệt từ khi có luật HTX năm 2012, các HTX đã củng cố lại bộ máy, nâng cao năng lực quản lý HTX và tay nghề của người lao động; chủ động xây dựng phương án sản xuất. Một số HTX đã đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Vietgap… ngành nghề kinh doanh của các HTX cũng đa dạng hơn. Sự hợp tác, liên kết giữa các HTX với nhau và với các thành phần kinh tế khác ngày càng được coi trọng. Các HTX cũng tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, dân sinh bức xúc, phát triển văn hóa, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP…

Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại như: số lượng HTX, tổng số vốn sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế tập thể còn chiếm tỷ trọng nhỏ; một số HTX chậm thích nghi với cơ chế thị trường và quá trình đô thị hóa, kết nối cung cầu hàng hóa còn hạn chế; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế tập thể có lúc có nơi chưa tập trung…

kinh te tap the co dong gop quan trong vao su phat trien cua thu do
Toàn cảnh hội nghị. (ảnh: Viết Thành)

Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của xã viên. Các HTX tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, dân sinh bức xúc, phát triển văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ lẫn nhau trong đời sống, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh quan điểm của thành phố là sẽ tiếp tục tạo lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho phát triển kinh tế tập thể; nâng cao năng lực nội tại của các HTX ; xây dựng các chính sách tạo đột phá trong phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích phát triển bền vững KTTT, HTX với nhiều hình thức, hợp tác, liên kết, đa dạng, phong phú gắn với quá trình đô thị hóa.

Đồng thời tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển KTTT, để cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là nòng cốt phát triển kinh tế của thành phố. Thông qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên HTX, nhân dân.

Vì vậy, thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, ngành tiếp tục phải tuyên truyền, quán triệt để thống nhất trong nhận thức và hành động về vai trò, vị trí, tính tất yếu của kinh tế tập thể; nâng cao nhận thức về hợp tác xã kiểu mới.

Cùng với đó cải cách TTHC, rà soát, ban hành các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể; nâng cao chất lượng nguồn nhân và đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

kinh te tap the co dong gop quan trong vao su phat trien cua thu do
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết. (ảnh: Viết Thành)

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể các chính sách hỗ trợ HTX, trong đó xác định chính sách nào đã phát huy hiệu quả tốt, chính sách nào còn chưa phát huy hiệu quả hoặc chưa đi vào thực tiễn. Trên cơ sở đó, xây dựng chính sách hỗ trợ tạo đột phá cho khu vực kinh tế tập thể...

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá, chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, cụ thể, kinh tế tập thể của thành phố đã có chuyển biến căn cơ, nổi bật nhất là trong phát triển nông nghiệp và nông thôn mới. Mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung kinh tế tập thể phát triển chậm, đa số HTX quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động thấp, đây cũng là tình trạng trung trong cả nước.

Chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế tập thể tại Thủ đô, thống nhất với 11 nhóm giải pháp thành phố đề ra, đồng chí Cao Đức Phát khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các chính sách mới để khuyến khích và hỗ trợ mạnh mẽ hơn đối với kinh tế tập thể trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị thành phố Hà Nội có kiến nghị cụ thể hơn về điều chỉnh chủ trương và sửa đổi pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, tài chính.

Nguyễn Công

Nguồn :