M
16:24 | 25/09/2019

Kinh nghiệm tinh gọn bộ máy cơ sở ở quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Là một trong 5 quận, huyện triển khai thí điểm thực hiện đề án số 06 của thành ủy Hà Nội về kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn, thời gian qua, quận Nam Từ Liêm đã chủ động tiến hành khảo sát để đánh giá thực tiễn và triển khai thực hiện, bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Hoàng Phúc

Nguồn :