M
16:54 | 16/01/2018

Năm 2018 - Thành ủy Hà Nội:

Kiểm tra, giám sát ba chuyên đề quan trọng

Báo cáo về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2017, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh cho biết: năm 2017, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức Đảng và 381 đảng viên. 

kiem tra giam sat ba chuyen de quan trong Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
kiem tra giam sat ba chuyen de quan trong Phát huy vai trò người đứng đầu trong quản lý cán bộ

Năm 2017, Thành ủy đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của UBKT Trung ương, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố đối với 10 quận, huyện và 10 sở, ngành Thành phố;

kiem tra giam sat ba chuyen de quan trong
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô là một trong những nội dung giám sát, kiểm tra của Thành ủy. Ảnh minh họa.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đối với 16 huyện, thị xã; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đối với các đảng ủy trực thuộc.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức Đảng và 381 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên. Trong đó, UBKT Thành ủy đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra tại 25 tổ chức đảng và 57 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và thực hiện chức trách được giao, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý kinh tế, xây dựng, đất đai...

Qua kiểm tra, UBKT đã chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, giúp tổ chức đảng được kiểm tra ổn định tình hình. Những trường hợp đến mức phải xử lý kỷ luật được xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và phòng ngừa sai phạm nghiêm trọng xảy ra.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2018, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo phân công của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các địa bàn, lĩnh vực, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát theo chuyên đề.

Trong đó, tổ chức 3 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, thời gian trong quý 2/2018.

2 cuộc kiểm tra chuyên đề gồm: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2016-2020”, thời gian thực hiện trong quý 3/2018.

Thành ủy cũng thành lập 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), thời gian thực hiện trong quý 4/2018.

Điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát năm nay, Thành ủy yêu cầu chỉ kiểm tra đối với các quận, huyện, thị ủy, các đơn vị 1 lần trong năm, tránh chồng chéo.

Tr. Toàn

Nguồn :