M
16:28 | 31/08/2019

Văn hoá ứng xử trong cán bộ công chức, viên chức:

Không để những "con sâu làm rầu nồi canh"

(LĐTĐ) “Người với người sống để yêu nhau”. Bởi thể, không phải ngẫu nhiên, các cụ ngày xưa đúc kết “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.  Lời nói đẹp sẽ đi liền với hành động đẹp, lối sống nhân văn.

khong de nhung con sau lam rau noi canh Sôi nổi hội thi Tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng
khong de nhung con sau lam rau noi canh Phát huy Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng
khong de nhung con sau lam rau noi canh Nếp nhà của người Hà NộI

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc cho đội ngũ cán bộ; nhấn mạnh trong hoạt động thực tiễn, người cán bộ cần chú ý rèn luyện phong cách làm việc, diễn đạt, ứng xử. Bản thân Người đã rèn luyện và xây dựng nên một chuẩn mực phong cách, trong đó, phong cách ứng xử của Người được thể hiện ở tầm nghệ thuật gần như hoàn thiện, làm cho mọi người có thể cảm nhận đầy đủ cái đẹp của cuộc sống cũng như cái cao thượng nhân cách của một con người.

Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Người, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên khắc phục được những hạn chế, yếu kém khi ứng xử trong công tác và cuộc sống đời thường, thực hiện có hiệu quả lời nói đi đôi với việc làm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị trong sáng, gtroắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng và nhân dân.

khong de nhung con sau lam rau noi canh

Thủ đô Hà Nội đạt hiệu quả tích cực trong việc triển khai 02 Bộ Quy tắc ứng xử.Ảnh minh họa

Tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Đảng ta nhấn mạnh: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sốngtrong nội bộ hiện nay là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức.Thủ tướng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt một số nhiệm vụ. Đó là cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, văn hóa để “nước đến chân mới nhảy”, văn hóa đợi nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm, chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ được giao mà nhân dân, cơ quan đang mong đợi.

“Cũng là ăn lương của dân”, song chúng ta ngày đêm chứng kiến những cán bộ, công chức, viên chức cần mẫn ngày đêm phục vụ nhân dân, họ đâu có nề hà đến tính mạng. Đây là những chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển Việt Nam đang hàng giây, hàng phút đối diện với phong ba, bão tố, sự “dòm ngó” biển đảo để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ; là những y bác, sĩ với tà Blue trắng thân yêu tận tụy với nghề… Nhưng cũng“ăn lương của dân”, song tiếc thay thời gian qua, một số hành vi ứng xử trong phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, thậm chí lối sống mà báo chí liên tục đề cập đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người cán bộ, đảng viên trong mắt nhân dân.

Để văn hóa ứng xử được tỏa sáng giúp cho xã hội ngày càng nhân văn hơn, để văn hóa ứng xử không bị lệnh chuẩn trong cán bộ, công chức, viên chức đã đến lúc “phải gắp” những "con sâu" ra khỏi "nồi canh".

Song Thu

Nguồn :