M
11:23 | 07/06/2018

Không có vụ việc xây dựng sai phép trong các khu công nghiệp

Sáng 6/6, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy dẫn đầu, đã làm việc với Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất TP Hà Nội về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020".

tin nhap 20180607111400 Chấm dứt tình trạng xả thải không qua xử lý ra môi trường
tin nhap 20180607111400 “Tháng công nhân” năm 2018: Thiết thực từ các hoạt động

Thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy, Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 24-KH/ĐU đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bám sát yêu cầu thực tiễn hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường.

Trên địa bàn thành phố hiện có 9 khu công nghiệp, trong đó 8 khu đang hoạt động, 1 khu đang xây dựng, hoàn thiện. Công tác sử dụng đất đai, trật tự xây dựng được quản lý chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị nói chung và quản lý khu công nghiệp nói riêng. Đặc biệt, công tác quản lý môi trường có chuyển biến mạnh. 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố đều có công trình xử lý nước thải tập trung; định kỳ hằng năm các doanh nghiệp đều thực hiện quan trắc môi trường không khí, nước thải, tiếng ồn…

tin nhap 20180607111400

Đoàn kiểm tra tham quan xưởng sản xuất tại Công ty cổ phần Cơ khí xuất khẩu. (Ảnh HNP)

Đoàn công tác ghi nhận, hơn 2 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Thành phố đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, bài bản Chương trình 06 của Thành ủy, qua đó, đã tạo chuyển biến trên các lĩnh vực chuyên môn của Ban, nhất là công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng. Hầu như không có vụ việc xây dựng sai phép trong các khu công nghiệp; hiệu quả thu hút doanh nghiệp vào khu công nghiệp đạt tỷ lệ cao. Ban cũng phối hợp tốt với các sở, ngành, tham mưu với UBND TP thực hiện khớp nối hạ tầng trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp; quan tâm làm tốt công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy…

Đồng chí Nguyễn Quang Huy đề nghị, thời gian tới Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Thành phố tập trung, kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, trong đó có Chương trình 06, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục. Trong đó, lưu ý tiến độ triển khai các khu công nghiệp của Thành phố theo kế hoạch đến năm 2020 toàn Thành phố có 15 khu công nghiệp; việc xây dựng các khu công nghiệp mới phải đảm bảo đồng bộ, hiện đại để có sức thu hút nhà đầu tư.

Đồng chí cũng lưu ý Ban quản lý Khu công nghệp và chế xuất Thành phố phối hợp với các sở, ngành để sớm phê duyệt quy hoạch các khu công nghiệp Thành phố và nhà ở công nhân. Tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu của công nhân về nhà ở để có đề xuất với Thành phố, qua đó, tạo điều kiện để công nhân sinh sống ổn định, gắn bó với doanh nghiệp. Đặc biệt, Ban cần chú trọng hơn đến công tác xây dựng, phát triển Đảng trong doanh nghiệp, cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, năng lực của tổ chức đảng, đảng viên.

T.V

Nguồn :