M
11:21 | 03/11/2017

Không biết đọc, phải có người làm chứng khi công chứng

Đó là nội dung vừa được Cuc Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) hướng dẫn cho các Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, trong việc thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật công chứng. 

khong biet doc phai co nguoi lam chung khi cong chung Thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp
khong biet doc phai co nguoi lam chung khi cong chung Để linh vật Việt đến gần công chúng
khong biet doc phai co nguoi lam chung khi cong chung

Thời gian qua, Bộ Tư pháp nhận được phản ánh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn liên qua đến việc thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng quy định “Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng”.

Bộ Tư pháp hướng dẫn khoản 2 Điều 47 Luật trên được hiểu là chỉ cần một trong các điều kiện hoặc không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Bộ này đề nghị các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện như trên.

Theo Kim Phụng/ plo.vn

Nguồn :