M
08:18 | 29/04/2018

Khởi động cuộc thi nghiên cứu về thực tiễn quan hệ lao động

Ứng viên có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 100 triệu đồng khi tham gia cuộc thi nghiên cứu về lao động 2018 với chủ đề “Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn quan hệ lao động nhằm hướng tới chính sách tốt hơn”. 

tin nhap 20180429010152 Tăng cường đối thoại để xây dựng quan hệ lao động hài hòa
tin nhap 20180429010152 Các cấp công đoàn Thành phố chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa
tin nhap 20180429010152 Nâng cao kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn

Đây là lần đầu tiên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam khởi động cuộc thi này. Sáng kiến trên nhằm đẩy mạnh năng lực nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trong nước về vấn đề lao động, đặc biệt là các nội dung về quan hệ lao động.

tin nhap 20180429010152
Quyền công đoàn trong bối cảnh đổi mới Công đoàn Việt Nam là 1 trong 5 chủ đề của cuộc thi

Cuộc thi nhấn mạnh vào kỹ năng nghiên cứu sử dụng thông tin và dữ liệu trong quá trình phân tích và khái niệm hóa, đồng thời hướng tới xây dựng kết nối giữa các nhà nghiên cứu - những người thực hiện nghiên cứu về lao động với chất lượng tốt và đưa ra các phát hiện nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, với các nhà hoạch định chính sách. Những phát hiện nghiên cứu hữu ích này sẽ là chất liệu khoa học và xác thực để các nhà hoạch định chính sách kịp thời sử dụng trong quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chính sách sát với tình hình thực tiễn.

Theo đó, Ban Tổ chức cuộc thi kêu gọi các ứng viên dự thi lựa chọn phương pháp nghiên cứu sử dụng các bộ dữ liệu hiện có, cũng như những đề xuất có khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu 5 chủ đề chính: Tác động của thương lượng tập thể tới tiền lương và điều kiện làm việc; cơ chế đổi mới để giải quyết tranh chấp lao động về lợi ích thông qua hoà giải; mối liên hệ giữa đối thoại xã hội và hiệu quả kinh doanh; quyền công đoàn trong bối cảnh đổi mới công đoàn Việt Nam và phân biệt đối xử về giới tại nơi làm việc.

Về điều kiện tham gia, theo Ban Tổ chức, ứng viên là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc nhóm nghiên cứu của tổ chức Việt Nam hoạt động hợp pháp, có thể nộp Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu được Ban Tổ chức cung cấp, gồm: Mẫu đăng ký dự thi; ngân sách dự kiến; và lý lịch khoa học.

Các ứng viên có cơ hội nhận được giải thưởng với tổng trị giá lên tới 100 triệu đồng cho 2 hạng mục giải thưởng, gồm: Đề xuất nghiên cứu tốt và báo cáo nghiên cứu tốt. Ứng viên có thể nộp hồ sơ từ đến hết ngày 11/6/2018. Hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi và các câu hỏi có liên quan xin gửi về cho Ban Tổ chức qua địa chỉ han_contest@ilo.org.

Nguồn :