M
17:20 | 30/12/2019

Xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội):

Khẳng định vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng

(LĐTĐ) Thời gian qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả thiết thực. Trong đó, việc phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc ở cơ sở thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tiếp tục được duy trì và đem lại hiệu quả cao, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện tốt vấn đề này.

Đỗ Đạt

Nguồn :