M

Khai mạc triển lãm Vietbuild Hà Nội 2018

Ngày 28/3 tại Cung triển lãm Kiến Trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia và Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế Vietbuild do trung tâm Thông tin- Bộ xây dựng và Công ty cổ phần tổ chức Triển lãm Quốc tế phối hợp thực hiện.