M
08:12 | 10/05/2018

Từ ngày 15/5/2018

Kế toán nhà nước được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm mới

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 04/2018/TT-BNV hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

ke toan nha nuoc duoc huong muc phu cap trach nhiem moi Quy định mới về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
ke toan nha nuoc duoc huong muc phu cap trach nhiem moi Thêm ưu đãi cho nhà giáo dạy người khuyết tật

Cụ thể, hàng tháng kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm bằng 0,2 lần mức lương cơ sở, tương ứng là 260.000 đồng. Đối với các đối tượng được bổ nhiệm phụ trách kế toán, mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng sẽ bằng 0,1 lần mức lương cơ sở (130.000 đồng/tháng).

ke toan nha nuoc duoc huong muc phu cap trach nhiem moi
Kế toán nhà nước được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm mới từ ngày 15-5.

Quy định trên được áp dụng tại các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan); Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn; Cơ quan nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập; Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể…

Thông tư 04/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, Điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

T.An

Nguồn :