M
11:49 | 11/11/2018

[Infographics] Tình trạng thiếu ăn ở châu Á-Thái Bình Dương

Theo thống kê, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn khoảng 486 triệu người thiếu ăn vào năm 2017, giảm không đáng kể so với 2 năm trước đó./.

Nguồn :