M
21:58 | 21/11/2018

[Infographics] Mỹ áp đảo về số lượng thương hiệu trong top 100

Theo bảng xếp hạng “Top 100 thương hiệu toàn cầu 2018” của Viện nghiên cứu thương hiệu châu Âu, Mỹ là quốc gia áp đảo với 47 thương hiệu, quyết định vị trí đứng đầu về số thương hiệu của châu Mỹ./.

Nguồn :