M
14:38 | 03/02/2020

Infographic: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

(LĐTĐ) Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2020). Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Lao động Thủ đô xin điểm lại các đồng chí từng giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ.

Nguồn :