M
14:26 | 03/11/2019

Infographic: Công tác tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu

(LĐTĐ) Ngoài việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thì công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật luôn được các cấp công đoàn Thủ đô quan tâm. Lo  

Đức Hà

Nguồn :