M
10:40 | 11/02/2018

LĐLĐ huyện Thanh Trì:

Hướng đến những nhiệm vụ năm mới

Năm 2017 có nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước và của tổ chức công đoàn. Năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Được sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Huyện uỷ, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Thanh Trì đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai tổ chức thực hiện các trọng tâm công tác đạt được những kết quả ấn tượng.  

tin nhap 20180205144836 Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập
tin nhap 20180205144836 Đội bóng LĐLĐ Huyện Thanh Trì: Quyết đổi màu huy chương
tin nhap 20180205144836 LĐLĐ huyện Thanh Trì: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”
tin nhap 20180205144836 LĐLĐ huyện Thanh Trì: Bàn giao nhà mái ấm công đoàn
tin nhap 20180205144836

Năm 2017, LĐLĐ huyện đã Tập chung làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, giải quyết tốt những vấn đề CNLĐ quan tâm do đó không để xảy ra tụ tập đông người trái pháp luật trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo”, “giỏi việc nước - đảm việc nhà”, khen thưởng động viên kịp thời các điển hình tiên tiến. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Năm 2018, là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023; phát huy thành tích đã đạt được trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố và Huyện uỷ Thanh Trì, LĐLĐ huyện xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 với nhiều biện pháp thiết thực như tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn, chăm lo vật chất và đời sống tinh thần cho CNVCLĐ nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động xã hội của các cấp Công đoàn huyện nhằm thiết thực chăm lo cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục đổi mới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban chấp hành cơ quan LĐLĐ huyện và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công đoàn từ huyện đến cơ sở…

Bảo Thoa

Nguồn :