M
10:15 | 04/12/2018

Hướng dẫn trình tự thanh tra lao động đột xuất

(LĐTĐ) Ngày 26/11/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

huong dan trinh tu thanh tra lao dong dot xuat Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng từ năm 2021
huong dan trinh tu thanh tra lao dong dot xuat Thanh tra 500 doanh nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng

Theo đó, trình tự thanh tra lao động, ATVSLĐ đột xuất tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính được thực hiện như sau:

Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi có cơ sở cho rằng thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc thông báo bằng một trong các hình thức e mail, điện thoại fax đến đơn vị làm đầu mối tại các cơ quan chức năng có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu cần thiết) để xác nhận việc tham gia đoàn thanh tra.

Tiếp đó, trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan biết có hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động xảy ra trên địa bàn và đề nghị cử người tham gia đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc Chánh thanh tra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc ban hành Quyết định thanh tra.

Trong thời gian tối đa 12 giờ kể từ khi ký Quyết định thanh tra đột xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công bố Quyết định thanh tra đồng thời triển khai thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm; thực hiện hoặc kiến nghị thực hiện các biện pháp xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Phạm Diệp

Nguồn :