M
18:42 | 26/03/2020

Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch bệnh Covid- 19

(LĐTĐ) Đối với các trường hợp phải ngừng việc do cách ly, chưa quay trở lại làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.    

huong dan tra luong cho nguoi lao dong bi ngung viec do dich benh covid 19 Quyết tâm không để dịch Covid-19 lây lan không kiểm soát
huong dan tra luong cho nguoi lao dong bi ngung viec do dich benh covid 19 Bí thư Thành ủy Hà Nội: Chú ý bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động
huong dan tra luong cho nguoi lao dong bi ngung viec do dich benh covid 19 Nâng cao trình độ đội ngũ điều dưỡng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành trong cả nước hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch bệnh Covid-19.

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, do tác động bởi dịch Covid-19, trong thời gian qua tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc.

Cụ thể, có trường hợp lao động là người nước ngoài chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo quy định hoặc người lao động phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm cho người lao động. Do đó, việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động cần phải theo đúng quy định pháp luật.

huong dan tra luong cho nguoi lao dong bi ngung viec do dich benh covid 19
Việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ảnh minh họa.

Để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách tiền lương với người lao động.

Cụ thể, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như đã nêu trên thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Đối với những trường hợp phát sinh khác, đề nghị  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hoặc báo cáo về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

 

Phạm Diệp

Nguồn :