M
14:23 | 20/08/2019

Hướng dẫn mới về đánh giá, xếp loại công đoàn, nghiệp đoàn

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, có 4 mức xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) theo số điểm, đó là: CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, CĐCS hoàn thành nhiệm vụ và CĐCS không hoàn thành nhiệm.

huong dan moi ve danh gia xep loai cong doan nghiep doan Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 154 cán bộ Công đoàn cơ sở
huong dan moi ve danh gia xep loai cong doan nghiep doan Phát huy hiệu quả vai trò đại diện
huong dan moi ve danh gia xep loai cong doan nghiep doan Gắn hoạt động công đoàn với chuyên môn

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 1294/HD-TLĐ về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở. Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh; làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng để tôn vinh những CĐCS tiêu biểu, xuất sắc.

huong dan moi ve danh gia xep loai cong doan nghiep doan
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng trao Cờ thi đua của LĐLĐ TP Hà Nội tới CĐCS khối trường học quận Long Biên đạt vững mạnh xuất sắc

Theo đó, các CĐCS cần nghiêm túc triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hằng năm, công khai kết quả tới đoàn viên và cán bộ công đoàn. Công đoàn cấp trên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả thực hiện, khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong đánh giá, xếp loại CĐCS.

Tiêu chí đánh giá phải tập trung vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; phương pháp, quy trình các bước đánh giá, xếp loại CĐCS phải cụ thể, dễ thực hiện.

Hướng dẫn phân loại CĐCS theo đặc thù riêng của 5 nhóm: Nhóm CĐCS thuộc cơ quan nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, sự nghiệp công lập; nhóm CĐCS trong các doanh nghiệp nhà nước; nhóm CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; nhóm CĐCS trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nghiệp đoàn

Trong đó nêu rõ 3 nhóm tiêu chí: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức Công đoàn; công tác tuyên truyền và các hoạt động khác. Mỗi nhóm loại hình CĐCS có các chỉ số đánh giá khác nhau và có thang điểm cụ thể cho từng nhóm tiêu chí. Hướng dẫn này sẽ thay thế Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27/12/2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 và được phổ biến đến CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mới ban hành Hướng dẫn số 1295/HD-TLĐ về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1932/HD-TLĐ ngày 27/12/2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 và được phổ biến đến tất cả các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Theo đó, chất lượng hoạt động của cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp 4 loại: CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo yêu cầu, nội dung, tiêu chí đánh giá CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở và người lao động”. Việc đánh giá, xếp loại phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, phù hợp với đặc thù của loại hình CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Có 3 nhóm tiêu chí đánh giá, đó là: Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS và người lao động; thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm; công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động.

Hướng dẫn chia CĐ cấp trên cơ sở trực tiếp thành 4 nhóm loại hình: LĐLĐ quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương: CĐ các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; CĐ ngành địa phương; CĐ tổng công ty; CĐ cơ quan trung ương và các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác. Tùy theo đặc thù loại hình CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở mà tiêu chí, chỉ tiêu để chấm điểm, xếp loại được phân định khác nhau.

B.D

Nguồn :