M
21:43 | 10/07/2018

Chương trình 135 năm 2018 tại Thanh Hóa:

Hơn 129 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho 232 công trình khởi công mới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 232 công trình khởi công mới, thuộc Chương trình 135 năm 2018, với tổng kinh phí dự kiến hơn 129 tỷ đồng.

hon 129 ty dong du kien dau tu cho 232 cong trinh khoi cong moi Hỗ trợ xã, thôn đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất
hon 129 ty dong du kien dau tu cho 232 cong trinh khoi cong moi 48.397 tỉ đồng hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khởi công mới cho 232 công trình, thuộc Chương trình 135 năm 2018, gồm: 139 công trình giao thông; 12 công trình thủy lợi; 9 công công trình giáo dục; 63 công trình nhà văn hóa; 5 công trình trung tâm văn hóa thể thao; 2 công trình điện và 2 công trình nước sạch.

hon 129 ty dong du kien dau tu cho 232 cong trinh khoi cong moi
Quyết định phê đuyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khởi công mới bằng nguồn vốn Chương trình 135 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Cương

Được biết, 232 công trình nói trên thuộc dự án nhóm C, được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí dự kiến là 129 tỷ 229 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thuộc Chương trình 135 là 118 tỷ 271 triệu đồng; vốn ngân sách của huyện, xã là 5 tỷ 436 triệu đồng; vốn huy động từ nhân dân và nguồn vốn khác là 5 tỷ 522 triệu đồng.

Các công trình này sẽ được đầu tư xây dựng ở những xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và ở các thôn, bản đặc biết khó khăn, thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 và Ủy ban Dân tộc phê duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017. Thời gian triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án là trong 2 năm (2018 – 2019).

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương lập Hồ sơ xây dựng, hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, để trình duyệt theo quy định. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng tiến độ và quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND các huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển dự án Chương trình 135 năm 2018, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, đúng quy định và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện phải kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan.

Riêng Ban Dân tộc (Cơ quan thường trực Chương trình 135), UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung hướng dẫn, kiểm soát danh mục đầu tư các công trình 135 bảo bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tực hiện Chương trình 135 ở cơ sở và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Văn Cương

Nguồn :