M
09:39 | 09/09/2018

Hội nghị CBCC,VC khối trường học hoàn thành trước 15/10/2018

(LĐTĐ) Đây là chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố tại công văn số 471/LĐLĐ về việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC) khối trường học, năm học 2018-2019 vừa được ban hành mới đây.

LĐLĐ Thành phố đôn đốc tiến độ tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018
12 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng
Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển

Công văn nêu rõ, căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Hướng dẫn số 237/HD-ƯBND-LĐLĐ ngày 27/11/2017 giữa ƯBND Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị CBCC,VC và Hội nghị Người lao động năm 2018, LĐLĐ thành phố Hà Nội yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội chủ động phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCCVC, năm học 2018- 2019 tại các trường học thuộc đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý.

Hội nghị CBCC,VC trường Tiểu học Trần Phú. Ảnh minh họa.

Cùng đó, các đơn vị cần chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung, thành phần theo quy định.

LĐLĐ Thành phố quy định, thời gian tổ chức Hội nghị CBCC,VC khối trường học hoàn thành trước ngày 15/10/2018. Kết quả tổ chức Hội nghị CBCC, VC năm học 2018-2019 được đánh giá vào hoạt động năm 2018 của các đơn vị.

Dự kiến, LĐLĐ Thành phố và UBND Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối họp chỉ đạo, tổ chức Hội nghị CBCC,VC và Hội nghị người lao động năm 2018 vào cuối tháng 10/2018.

Nguồn :