M
10:13 | 09/05/2018

Hoàn thiện quy định về hàng nguy hiểm

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định về hàng nguy hiểm theo hướng thống nhất ban hành một danh mục hàng nguy hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế.  

tin nhap 20180509095304 Quy định về bảo vệ vận chuyển tiền, vàng, cổ vật của Nhà nước
tin nhap 20180509095304 Quy định công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước
tin nhap 20180509095304 Đề xuất 2 xe hộ tống bảo vệ khi vận chuyển hàng đặc biệt

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm và quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

tin nhap 20180509095304
ảnh minh họa

Trước đó, ngày 9/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tuy nhiên, hiện nay các quy định về danh mục hàng nguy hiểm và cơ chế quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm còn một số bất cập.

Nguồn :