M
21:17 | 28/03/2018

​Hoàn thiện chính sách để phát huy vai trò của thanh niên

Chiều ngày 28/3, Ủy ban quốc gia (UBQG) về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội thảo sửa đổi Luật Thanh niên theo hướng tiếp cận phát triển thanh niên. Anh Nguyễn Ngọc Lương Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các nhà khoa học, nghà nghiên cứu; cùng đại diện Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Văn hóa, thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Học viện Hành chính Quốc gia.

hoan thien chinh sach de phat huy vai tro cua thanh nien Ngày hội hiến máu tình nguyện “ Giọt hồng yêu thương - ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi”
hoan thien chinh sach de phat huy vai tro cua thanh nien Cán bộ đoàn phải phát huy vai trò thủ lĩnh
hoan thien chinh sach de phat huy vai tro cua thanh nien Thủ lĩnh trong các phong trào tình nguyện

Qua hơn 10 năm thực hiện, Luật Thanh niên 2005 đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trách nhiệm của Nhà nước và các chủ thể đối với việc bồi dưỡng và phát huy thanh niên được khẳng định; quyền và nghĩa vụ của lợi ích hợp pháp của thanh niên được chú trọng, quan tâm trên tất cả các lĩnh vực: học tập, lao động, việc làm, khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật,...

hoan thien chinh sach de phat huy vai tro cua thanh nien
Toàn cảnh Hội thảo.

Tuy nhiên, Luật Thanh niên 2005 cũng đã bộc lộ những hạn chế trong công tác thi hành mà nổi bật nhất là chưa thấy rõ tác động của Luật trong đời sống xã hội. Hạn chế này xuất phát từ việc các quy định của Luật Thanh niên 2005 còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn như: Các quy định quyền và nghĩa vụ của thanh niên phần lớn đã được quy định trong các luật chuyên ngành; thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực thi chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa được quy định rõ ràng; cơ chế đảm bảo thi hành luật chưa được quy định chặt chẽ, và trên hết là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc huy động các nguồn lực để phát triển thanh niên chưa được phân định cụ thể, rõ ràng,...

Tại Hội thảo, bên cạnh việc chỉ ra những tồn tại hạn chế của Luật Thanh niên 2005, các chuyên gia tham dự Hội thảo cũng đã đi sâu phân tích xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đang có tác động lớn đến thế hệ thanh niên. Từ đó các chuyên gia đưa ra nhận định cần phải coi Luật Thanh niên là luật đối tượng. Việc sửa luật cần hướng đến các nội dung cụ thể về trí tuệ, tinh thần, sức khỏe và năng lực phẩm chất của thanh niên.

Theo TS. Hoàng Xuân Châu – Viện Nghiên cứu Thanh niên, trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hoá và nền kinh tế tri thức thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ thì việc phát huy vai trò của thanh niên để có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội là rất cần thiết. Do đó, ông Châu cho rằng, cần phải đặt Luật Thanh niên ở vị trí đạo luật có giá trị cao nhất sau Hiến pháp, hình thành và vận hành hệ thống chính sách chuyên biệt về thanh niên.

Cho rằng việc sửa đổi Luật Thanh niên 2005 và sửa theo hướng phát triển thanh niên là cần thiết, Luật sư Nguyễn Duy Lãm – Nguyên Vụ trưởng Vụ PBGDPL Bộ Tư pháp đã đề xuất Luật thanh niên sửa đổi nên mô tả một hệ thống chính sách, pháp luật và xác định rõ vị trí, vai trò của từng loại chính sách pháp luật trong quá trình phát triển thanh niên. Luật cũng cần quy định rõ bộ, ngành nào là đầu mối giúp Chính phủ thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên để tránh chồng chéo, khó khăn, lúng túng trong việc hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Luật Thanh niên.

Phát biểu Kết luận Hội thảo, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội thảo; đồng thời đề nghị Văn phòng UBQG về Thanh niên và Viện nghiên cứu thanh niên tổng hợp để lấy ý kiến, chuẩn bị dự thảo.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, Luật Thanh niên mới phải tính tới chế tài thực hiện các quy định; cân đối nguồn lực đảm bảo, xác định cơ quan quản lý nhà nước thực hiện vấn đề còn tồn tại. Một số vấn đề khác như: Dịch vụ công, đối tượng thanh niên đặc thù hay chỉ số phát triển thanh niên theo từng giai đoạn… cần nghiên cứu để đưa vào các chính sách cho linh động, thiết thực và đúng tinh thần làm luật mới sao cho đồng bộ, hiệu quả và hiệu lực tốt. “Quá trình sửa luật còn một lộ trình rất dài, do vậy Ban Tổ chức mong muốn các nhà khoa học và chuyên gia tiếp tục tham góp các nội dung để Luật được hoàn thiện” – Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ.

Nguồn :