M
20:17 | 03/05/2018

Hoàn chỉnh Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.  

tin nhap 20180503191317 Con số ấn tượng về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và APEC
tin nhap 20180503191317 Những nước Việt Nam đang nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất
tin nhap 20180503191317 Công bố đường giây nóng xuất nhập khẩu hàng hóa

Cụ thể, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung quy định chuyển tiếp liên quan cho phù hợp, không để gián đoạn, khoảng trống pháp luật gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

tin nhap 20180503191317
ảnh minh họa (dantri.com)

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định.

Trên cơ sở Nghị định được ban hành, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn :