M
21:55 | 28/10/2019

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá “sông trong ao”

(LĐTĐ) Hiện nay, mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ “sông trong ao” đang mở ra hướng phát triển mới trong nuôi trồng thủy sản tại xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Mô hình không chỉ giúp người nuôi nâng cao thu nhập mà còn góp phần cải thiện môi trường, tạo ra nguồn thủy sản sạch.

P.T - L.H

Nguồn :