M
16:28 | 09/01/2019

Hiệu quả giải quyết công việc ngày càng được nâng cao

(LĐTĐ) Năm 2018, mặc dù khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc khó, việc mới phát sinh, nhưng với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ TP Hà Nội đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

hieu qua giai quyet cong viec ngay cang duoc nang cao Nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp
hieu qua giai quyet cong viec ngay cang duoc nang cao Hà Nội có đến 34,8% vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản
hieu qua giai quyet cong viec ngay cang duoc nang cao Quy hoạch đô thị phải đáp ứng nhu cầu phát triển

Báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng năm 2018 tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sáng 9/1, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nêu rõ 6 kết quả nổi bật và những kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

hieu qua giai quyet cong viec ngay cang duoc nang cao
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị. (NC)

Trong năm qua, Thành ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, luôn đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Đáng chú ý, Thành ủy đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; tiến hành các khâu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới; xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đổi mới đột phá về công tác đánh giá cán bộ... Đặc biệt, Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt kết quả toàn diện; hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2017, nhất là những việc bức xúc, nổi cộm, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trước mắt cũng như lâu dài; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều có đổi mới, tiến bộ. Cụ thể, trong công tác tư tưởng, tuyên giáo, thành phố thực hiện đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, kết nối trực tuyến xuống cơ sở; mỗi hội nghị có sự tham gia của khoảng một vạn cán bộ, đảng viên Thành phố.

Trong năm 2018, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp 12.915 đảng viên, đạt tỷ lệ 107,6%. Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tiếp tục kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, trong đó giữ nguyên 10 ban chỉ đạo; sắp xếp lại, bổ sung chức năng nhiệm vụ của 4 ban chỉ đạo thành 2 ban chỉ đạo; giải thể 3 ban chỉ đạo; kiện toàn, sắp xếp giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố.

Thành phố đã cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Sau sắp xếp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội giảm 4 đơn vị; trực thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%); đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện giảm từ 206 đơn vị xuống 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%).

hieu qua giai quyet cong viec ngay cang duoc nang cao
Quang cảnh hội nghị. (NC)

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm theo kế hoạch. Cụ thể là tổ chức 3 đoàn giám sát và 6 đoàn kiểm tra đối với 36 lượt ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Thành ủy. Công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát trong năm 2018, cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên, trong đó khiển trách 838 đồng chí, cảnh cáo 147 đồng chí, cách chức 22 đồng chí, khai trừ 107 trường hợp.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU gắn với Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy đã chỉ đạo rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, các vụ việc khiếu kiện bức xúc trên địa bàn để tập trung chỉ đạo giải quyết. Trong năm 2018, thành phố đã chỉ đạo giải quyết và đưa 53/150 vụ việc ra khỏi danh sách thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, không để phát sinh thành điểm "nóng", gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Năm 2018, toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 4.899 vụ khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết 4.168 vụ, đạt tỷ lệ 85,07%; số còn lại về cơ bản đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối với tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố, đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo thành phố đã rà soát, có 68 tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố khắc phục các tồn tại; đến quý III/2018 phát sinh 6 tổ chức cơ sở Đảng, quý IV/2018 phát sinh 1 tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố; nâng số lượng cần củng cố lên 75 tổ chức cơ sở Đảng. Tính đến ngày 30/11/2018 có 65/75 tổ chức cơ sở Đảng (86,7%) đã được củng cố, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy Hà Nội về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội” tiếp tục được quan tâm. Trong năm, 30/30 quận, huyện, thị ủy và 582/584 đảng ủy xã, phường, thị trấn đã tổ chức đối thoại theo quy định.

Năm 2019, Thành ủy Hà Nội xác định 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguyễn Công

Nguồn :