M
11:58 | 13/03/2020

Hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, những năm qua, các cấp công đoàn Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” với nỗ lực và quyết tâm cao độ và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận khi số đoàn viên, công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước ở địa bàn Thủ đô tăng lên nhanh chóng. 

hieu qua cong tac phat trien doan vien Nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở
hieu qua cong tac phat trien doan vien Vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
hieu qua cong tac phat trien doan vien Chú trọng nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở
hieu qua cong tac phat trien doan vien
Hội nghị thành lập CĐCS Công ty TNHH Sản xuất Vinh Quang, trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đồng bộ các giải pháp

Theo đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố hiện đang quản lý 8.760 công đoàn cơ sở (CĐCS) và 610.841 đoàn viên công đoàn. Trong đó ngoài khu vực nhà nước có 5.266 CĐCS (chiếm 60,11%) với 389.438 đoàn viên (chiếm 63,75%).

Đồng chí Ngô Văn Tuyến cho biết, để đưa Nghị quyết 09-NQ/TU vào thực tiễn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất đối với chủ doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về thành lập tổ chức Công đoàn; tích cực vận động người lao động nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.

Công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU được triển khai đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở và tới các cấp Công đoàn Thủ đô với 1.856 buổi quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ công đoàn các cấp và hơn 95% công nhân lao động về những nội dung cơ bản của Nghị quyết tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. 

Song song với công tác tuyên truyền, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ người lao động đã được LĐLĐ Thành phố và các cấp Công đoàn triển khai như: tăng cường tổ chức hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền các cấp, người sử dụng lao động với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động nhằm nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động;

Chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; chủ động ký chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố và các ban ngành chức năng của Thành phố; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng đã tổ chức có hiệu quả hoạt động các “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, “Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân lao động”, phát hành miễn phí báo Lao động Thủ đô đến công nhân lao động;  hỗ trợ xây dựng, sửa chữa  "Mái ấm Công đoàn" cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa hàng ngàn công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết...

“Các hoạt động thiết thực  như trên đã giúp nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn từ đó thuyết phục ngày càng nhiều người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn”- đồng chí Ngô Văn Tuyến khẳng định. 

Cùng với triển khai các giải pháp đồng bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố đối với nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được thực hiện quyết liệt. LĐLĐ Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở do đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng ban,  xây dựng quy chế hoạt động và phân công cụ thể cho từng thành viên. Hàng năm, LĐLĐ Thành phố đều tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cho từng công đoàn cấp trên cơ sở.

Hàng tuần, LĐLĐ Thành phố đều cập nhật công khai trên Trang web LĐLĐ Thành phố kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của các đơn vị. LĐLĐ Thành phố cũng thường xuyên tổ chức giao ban, hội thảo, tọa đàm theo hàng quý, 6 tháng hay tổng kết năm; chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố cũng thí điểm áp dụng một số mô hình mới (đã thành lập được 17 nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập với 515 đoàn viên) đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới…

Đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng mạnh

Với những biện pháp như trên, kết quả, giai đoạn 2012 đến 2019, các cấp Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 3.945 CĐCS (đạt 116,4% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; kết nạp mới 379.448 đoàn viên (đạt 110,4% chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam). Trong đó, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập mới 3.539 CĐCS (chiếm 90,14% tổng số CĐCS được thành lập), kết nạp mới 323.529 đoàn viên (chiếm 86,45% tổng số đoàn viên mới được kết nạp), tăng thêm 2.790 CĐCS với 177.459 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước so với trước khi thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy.

Tính từ năm 2017 đến nay, toàn Thành phố đã thành lập được 1.542/1800 CĐCS (đạt 85,67% kế hoạch). Hàng năm Liên đoàn Lao động thành phố đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao về thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Riêng trong năm 2019, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 542/500 công đoàn cơ sở (đạt 108,40% kế hoạch); kết nạp mới 35.575/30.600 đoàn viên (đạt 116,26% kế hoạch). Trong đó, ngoài khu vực nhà nước thành lập mới 513 CĐ cơ sở  (đạt 94,65% trên tổng số công đoàn cơ sở mới thành lập) và kết nạp mới 32.462 đoàn viên (đạt 91,25% trên tổng số đoàn viên mới kết nạp). 

Điều đáng nói, đa số các CĐCS khu vực ngoài nhà nước  sau khi được thành lập đều đi vào hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Điều này thể hiện ở những con số như có 58,32% CĐCS đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhiều quyền lợi cốt lõi đã được CĐCS thương lượng đưa vào thỏa ước lao động tập thể...

Các CĐCS đã tích cực giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động và Công đoàn; tham gia các hội đồng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp; xây dựng các nội quy, quy chế có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; đại diện cho tập thể lao động giải quyết các tranh chấp lao động, tập hợp yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người lao động;

Báo cáo, cung cấp thông tin và tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua, phát triển sản xuất chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động; vận động người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, trong cuộc sống, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội....

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, quyết tâm, cách làm sáng tạo và kết quả đạt được của các cấp Công đoàn Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà tổ chức Công đoàn sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, trong đó có việc Việt Nam gia nhập và thực thi các Hiệp định thương mại tự do như CPTPP, sự xuất hiện và cạnh tranh của các tổ chức đại diện người lao động ngoài Công đoàn… Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành ủy để thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TU, tập trung nhiều giải pháp hiệu quả cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS như: rà soát, cập nhật tổng hợp số liệu các doanh nghiệp và người lao động để nắm nguồn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Trong các giải pháp, theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, cốt lõi nhất là tổ chức Công đoàn Thủ đô phải quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nắm bắt thật chắc tâm tư, nguyện vọng người lao động, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ người lao động từ đó tạo sức cuốn hút tự nhiên với người lao động để người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn …  

Phạm Diệp 

Nguồn :