M
16:47 | 06/05/2018

Hệ thống đường đô thị sẽ được quản lý theo đúng quy hoạch

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành quyết định quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn.

he thong duong do thi se duoc quan ly theo dung quy hoach ​Độc đáo con đường tranh Hồ Tùng Mậu
he thong duong do thi se duoc quan ly theo dung quy hoach Đẩy mạnh xóa các “điểm đen” ùn tắc
he thong duong do thi se duoc quan ly theo dung quy hoach Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Theo đó, việc sử dụng chung hệ thống đường đô thị phải đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch được duyệt; sự đồng bộ về hạ tầng, tiết kiệm; mỹ quan, cảnh quan và môi trường; sự hoạt động bình thường, an toàn cho hệ thống hạ tầng đã có; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

he thong duong do thi se duoc quan ly theo dung quy hoach
Hệ thống đường đô thị sẽ được quản lý chặt chẽ theo đúng quy hoạch, chỉ giới, mốc giới.

Công tác quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp.

Hệ thống đường đô thị phải được quản lý chặt chẽ theo đúng quy hoạch, chỉ giới, mốc giới. Mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Đường đô thị chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Khi sử dụng đường đô thị vào mục đích khác ngoài mục đích giao thông phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đúng các quy định của UBND TP Hà Nội. Những hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo trì, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử phạt theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những nội dung cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, các sở, ngành, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Nguồn :