M
08:03 | 05/12/2018

Hà Nội thông qua Nghị quyết chi 4.523 tỷ đồng xây dựng trường học

(LĐTĐ) Chiều 4/12, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP khóa XV, với tỷ lệ 94,12% số đại biểu tán thành (đạt 100% đại biểu có mặt), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 4/12/2017 của HĐND TP.

ha noi thong qua nghi quyet chi 4523 ty dong xay dung truong hoc Sôi nổi vòng chung kết giải bóng chuyền hơi khối các trường học năm 2018
ha noi thong qua nghi quyet chi 4523 ty dong xay dung truong hoc Trường học ở Hà Nội được phép nâng lên 4 tầng
ha noi thong qua nghi quyet chi 4523 ty dong xay dung truong hoc Trao tặng hơn 300 suất quà đến đồng bào nghèo tỉnh Cao Bằng

Theo tờ trình của UBND TP do Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp TP được HĐND TP phê duyệt và hoàn thiện tại các Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016, số 02/NQ-HDND ngày 03/7/2017, số 15/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 với tổng mức vốn đầu tư là 104.723,46 tỷ đồng.

ha noi thong qua nghi quyet chi 4523 ty dong xay dung truong hoc
Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Mạnh Quyền đọc tờ trình. (NC)

Trong đó: Bố trí vốn cho 404 dự án xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung của TP: 70.300,66 tỷ đồng; Bố trí vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu của Thành phố: 5.884 tỷ đồng; Bố trí vốn cho 07 dự án theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất: 6.525 tỷ đồng; Bố trí ngân sách TP hồ trợ cho cấp huyện thực hiện 485 dự án (hỗ trợ có mục tiêu, hỗ trợ đặc thù, hỗ trợ từ nguồn vốn xổ số kiến thiết): 9.965,06 tỷ đồng; Dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn: 8.012,9 tỷ đồng (đầu kỳ trung hạn tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016, mức vốn bố trí dự phòng 9.091 tỷ đồng đảm bảo tỷ lệ 10% theo quy định); Bố trí có các nhiệm vụ chi đầu tư công khác: 4.035,84 tỷ đồng.

Đến năm 2018, TP đã bố trí 58.263,7 tỷ đồng, đạt 55,61% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn. Dự kiến hết năm 2018, thực hiện giải ngân 51.578 tỷ đồng, đạt 88,9% kế hoạch vốn đã giao và đạt 49,25% kế hoạch đầu tư trung hạn.

Kết quả, sau 3 năm triển khai, TP đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 569 công trình, gồm 205 công trình cấp Thành phố và 364 công trình cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ vốn đầu tư.

Về phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 của TP, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Sau khi dự kiến sử dụng một phần dự phòng kế hoạch đầu tư công nguồn cân đối ngân sách TP, tổng nhu cầu vốn đầu tư tăng thêm của các nội dung, nhiệm vụ nêu trên là 15.501,5 tỷ đồng.

Tổng mức vốn trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp TP Hà Nội là 119.425 tỷ đồng (tăng so với mức vốn đã quyết nghị tại Nghị quyết 15 là 14.501.5 tỷ đồng), trong đó vốn ODA là 7.394 tỷ đồng, vốn trong nước 111.831 tỷ đồng. Riêng chi đầu tư XDCB tập trung cấp TP tăng 11.170 tỷ đồng, lên thành 80.964 tỷ đồng; số dự án từ 502 dự án tăng thêm 150 dự án, lên thành 652 dự án.

Trong giai đoạn 2019-2020, ngoài các dự án cấp huyện đã được NSTP hỗ trợ bổ sung có mục tiêu phê duyệt tại Nghị quyết 18/NQ-HĐND và giao bổ sung tại 4 Quyết định của UBND TP, TP dự kiến bố trí khoảng 4.523 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ bố sung có mục tiêu cho 18 huyện, thị xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ưu tiên lĩnh vực giáo dục - xây mới và nâng cấp 170 trường học.

ha noi thong qua nghi quyet chi 4523 ty dong xay dung truong hoc
Trưởng ban KTNS HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai đọc báo cáo thẩm tra. (NC)

Trưởng ban KTNS HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai cho biết, theo thẩm tra của HĐND TP, khả năng cân đối ngân sách bổ sung nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn đến năm 2020 là cơ bản đáp ứng được và thống nhất với phương án sử dụng 5.681 tỷ đồng trong số 8.012 tỷ đồng dự phòng đâu tư công trung hạn để phân bổ vốn cho các nhiệm vụ và dự án bổ sung, phát sinh như đề xuất của UBND TP. Ban KTNS cơ bản thống nhất với các nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung cụ thể trong phương án UBND TP trình…

Theo HĐND TP, kế hoạch trung hạn chỉ còn thực hiện trong 2 năm 2019-2020, trong khi đó vẫn còn 100 dự án (với tổng kế hoạch vốn dự kiến bố trí là 4.250 tỷ đồng) chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và các thủ tục đầu tư tiếp theo. Vì vậy, HĐN TP đề nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, cũng như đảm bảo tốt điều kiện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết của HĐND TP, phê duyệt cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 – 2020 của Hà Nội. Theo đó, điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp TP giai đoạn 2016 – 2020 là 104.723,457 tỷ đồng lên 119.224,457 tỷ đồng, tăng 14.501 tỷ đồng. Chấp thuận phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2018 như của UBND TP trình HĐND TP.

UBND TP xây dựng, đề xuất cơ chế đặc thù về nguồn vốn triển khai thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc ngân sách TP để phát triển các huyện lên thành quận như Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh… Tiếp tục thực hiện các cơ chế giải ngân linh hoạt cho công tác GPMB, công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thanh quyết toán dự án.

Theo HĐND TP, UBND TP cũng cần khẩn trương hoàn thành thủ tục thời gian thực hiện 54 dự án có thời hạn hoàn thành trong năm 2018, đến nay chưa được hoàn thành, đồng thời đề xuất bố trí vốn để triển khai thực hiện trong năm 2019. Đồng thời, các huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, báo cáo UBND TP, trình HĐND TP để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Hoàng Phúc

Nguồn :