M
17:23 | 06/12/2018

Hà Nội dẫn đầu cả nước về đầu tư nước ngoài trong năm 2018

(LĐTĐ) Tổng cộng các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ 6,5 tỉ USD vào Hà Nội trong năm 2018, đưa Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa.

ha noi dan dau ca nuoc ve dau tu nuoc ngoai trong nam 2018 Hà Nội thông qua danh mục 1.686 dự án đề nghị thu hồi đất
ha noi dan dau ca nuoc ve dau tu nuoc ngoai trong nam 2018 Năm 2019, Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 7,5%
ha noi dan dau ca nuoc ve dau tu nuoc ngoai trong nam 2018 HĐND TP Hà Nội thông qua Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội, năm 2018, tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn vượt 0,2% dự toán. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện là 238.793 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán (tăng 12,5% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố vượt kế hoạch. Đó là kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%, kế hoạch là 7,5-8%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 0,3%, kế hoạch là 0,1%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,18%, kế hoạch là 62%; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 90 trường, kế hoạch là 80 trường; Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn đạt 55,5%, kế hoạch là 55%; Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 30 xã, kế hoạch là 26 xã; Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước, Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,5%, kế hoạch là 85,3%...

ha noi dan dau ca nuoc ve dau tu nuoc ngoai trong nam 2018
Hà Nội đứng đầu cả nước về đầu tư nước ngoài trong năm 2018.

Tổng vốn đầu tư xã hội của thành phố Hà Nội năm 2019 ước thực hiện 340,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% (kế hoạch là 10,5-11%). Đầu tư nước ngoài ước đạt 6,5 tỷ USD, lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập. Trong 3 năm 2016-2018 thu hút được gần 13,25 tỷ USD, bằng 2,12 lần giai đọạn 2011-2015, con số này cũng tăng gần 190% so với năm 2017 và tăng 185% so với kế hoạch đã đề ra.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý khác đó là, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,37% (cách tính cũ là 8,56%), cao hơn các năm trước (2016 là 7,15%; 2017 là 7,31%); Các ngành đều duy trì tốc tăng trưởng khá. Tăng trưởng kinh tế GRDP tăng 7,37% - cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Cơ cấu kinh tế chuyến dịch đúng hướng: tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Khách du lịch tiếp tục tăng ở mức cao; khách quốc tế ước đạt 5,74 triệu lượt, tăng 16%, về đích trước 2 năm chỉ tiêu thu hút khách du lịch quốc tế.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2018 là 87.348 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 38.081 tỷ đồng, đạt 90,4% dự toán; Chi thường xuyên là 43.282 tỷ đồng, đạt 98,2% dự toán. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các khoản chi theo hướng tiếp kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển, tỷ trọng chi thường xuyên giảm còn 50,8% (năm 2017 là 53,5%; 2016 là 55,5%).

Tuấn Dũng

Nguồn :