M
17:17 | 13/12/2017

Hà Nội: Chấn chỉnh lề lối làm việc của chủ tịch UBND cấp xã

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Hà Nội là tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trưởng, phó phòng, chủ tịch UBND cấp xã.

ha noi chan chinh le loi lam viec cua chu tich ubnd cap xa Huyện Phú Xuyên: Ứng dụng mạng xã hội vào bộ phận “một cửa”
ha noi chan chinh le loi lam viec cua chu tich ubnd cap xa Từ năm 2018 - 2020: Dự kiến thu ngân sách nhà nước đạt 763.947 tỷ đồng

Tại Hội nghị giao ban Trực tuyến Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý IV/2017, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, trong năm 2017, các đơn vị của Thành phố đều đã triển khai nghiêm “Năm kỷ cương hành chính” và tạo được sự chuyển biến rõ nét.

ha noi chan chinh le loi lam viec cua chu tich ubnd cap xa
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng.

Tuy nhiên, việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính còn có một số hạn chế: Một số nhiệm vụ Chính phủ giao chưa đạt tiến độ theo yêu cầu; các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch số 69/KH-UBND; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP tuy cải thiện nhưng còn 5 chỉ số thành phần đạt thấp cần tiếp tục có giải pháp để cải thiện thứ hạng thời gian tới; việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm; việc triển khai cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các ứng ụng CNTT còn gặp khó khăn; một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về các nội dung CCHC, lãnh đạo một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên việc tiếp dân định kỳ...

Từ những hạn chế này, Thành phố đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Theo đó, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND TP gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung CCHC tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng quy trình giải quyết công việc gắn với kiểm tra việc sắp xếp, bố trí Đề án việc làm.

ha noi chan chinh le loi lam viec cua chu tich ubnd cap xa
Hà Nội tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc thực thi công vụ.

Đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp (đặc biệt là giáo dục, y tế) sang cơ chế tự chủ, xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế năm 2021; thực hiện việc công khai, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xác định đây là khâu đột phá trong CCHC, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trưởng, phó phòng, chủ tịch UBND cấp xã; công chức thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc TTHC với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền các cấp; phát hiện gương điển hình tiên tiến, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Nguồn :