M
09:03 | 12/02/2019

Góp phần xây dựng chính quyền số

(LĐTĐ) Tháng 3/2018, Sở Tài chính Hà Nội được vinh danh tại Lễ trao giải ICT Index ngành Tài chính do Cục Thông tin và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Sở Tài chính Hà Nội giữ vững vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng ICT Index ngành Tài chính. Và đây cũng là minh chứng sống động thể hiện sự ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) rất hiệu quả đối với ngành Tài chính Thủ đô.

gop phan xay dung chinh quyen so Quận đoàn Hai Bà Trưng tổ chức tọa đàm về cải cách hành chính
gop phan xay dung chinh quyen so Có hay không sự “nương tay” của chính quyền sở tại?

Trong những năm qua, Sở Tài chính Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Giai đoạn năm 2016 - 2020, Sở Tài chính Hà Nội đề ra mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ quan điện tử gắn liền với cải cách hành chính, hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu cốt lõi chuyên ngành tài chính, tạo nền tảng cho việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả chính quyền điện tử, góp phần từng bước xây dựng “chính quyền số” của Thành phố.

gop phan xay dung chinh quyen so
Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải

Để triển khai thực hiện, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở đã quyết liệt chỉ đạo, đồng thời động viên tinh thần chủ động, sáng tạo của các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức tích cực tham gia đóng góp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính Hà Nội được xác định theo lộ trình, kế hoạch cụ thể, có mục tiêu rõ ràng.

Hàng năm, Sở Tài chính Hà Nội đều xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là năm 2017 đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020. Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính Hà Nội luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính và UBND Thành phố. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã được thực hiện ở hầu hết các khâu nghiệp vụ của Sở Tài chính như quản lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý giá…

Sở Tài chính Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức hằng tháng, không dùng giấy tờ, đánh giá hoàn toàn trên mạng.

Kết quả triển khai đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong việc thực thi công vụ, tăng cường tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, đảm bảo việc đánh giá, phân loại chất lượng công chức thực chất, công khai, minh bạch, đa chiều theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố.

Có thể nói, với sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính Hà Nội trong những năm qua, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại những hiệu quả hết sức thiết thực trong công tác quản lý tài chính. Riêng năm 2018, Sở Tài chính Hà Nội đã hoàn thành xây dựng hệ thống “Văn phòng điện tử”.

Hệ thống đã mang lại hiệu quả thiết thực, công tác theo dõi, xử lý công việc chuyên môn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả. Hệ thống giúp cho cán bộ, công chức thay đổi về tư duy, phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp hơn, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc. Từ đó nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu cho UBND Thành phố và công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ chuyên môn của Sở hiệu lực, hiệu quả hơn.

Sở Tài chính Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức hằng tháng, không dùng giấy tờ, đánh giá hoàn toàn trên mạng. Kết quả triển khai đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong việc thực thi công vụ, tăng cường tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, đảm bảo việc đánh giá, phân loại chất lượng công chức thực chất, công khai, minh bạch, đa chiều theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố.

Nhờ sự năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của toàn thể lãnh đạo, CBCNVC của ngành mà trong 5 năm liên tiếp, ngành Tài chính Hà Nội được Bộ Tài chính xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng ICT index ngành Tài chính khối địa phương. Đây là sự đánh giá, sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính Hà Nội.

Sở Tài chính Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đồng bộ và bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, của Thành phố. Cùng với việc đẩy mạnh nâng cấp mở rộng các phần mềm hiện có của Sở đáp ứng yêu cầu quản lý, triển khai có hiệu quả các ứng dụng phần mềm do Bộ Tài chính, Thành phố chuyển giao. Sở Tài chính Hà Nội đã quan tâm, chú trọng đến việc đảm bảo hạ tầng, bảo mật hệ thống và công tác đào tạo để vận hành hệ thống, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với thực tế các nghiệp vụ chuyên môn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp là những ưu tiên hàng đầu của Sở Tài chính Hà Nội. Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 185/2015/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có ngân sách, Sở Tài chính Hà Nội đã quyết tâm triển khai ngay việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trước tiên, Sở Tài chính đã ban hành quy trình “Đăng ký mã số có quan hệ với ngân sách” theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Theo đó, đã xây dựng quy trình, nêu rõ thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết rất cụ thể đối với việc thực hiện đăng ký mã số theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tiếp theo, Sở Tài chính đã tiến hành đào tạo, hướng dẫn sử dụng, toạ đàm, giải đáp các khó khăn, vướng mắc để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, hưởng ứng thực hiện.

Kết quả ngay sau khi thực hiện đăng ký mã số theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 từ tháng 7/2016 đến nay đã được tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan hưởng ứng, ủng hộ và 100% hồ sơ đã được tiếp nhận, trả kết quả trên mạng. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 đối với việc đăng ký mã số có quan hệ với ngân sách đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức của các đơn vị liên quan, đảm bảo việc công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính.

Trong thời gian tới, mục tiêu của Sở Tài chính Hà Nội là chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng nền tảng quản trị thông minh, cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số. Theo đó, Sở Tài chính Hà Nội đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như sau: Hoàn thành xây dựng cơ quan điện tử gắn liền với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sơ Tài chính; Hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu cốt lõi chuyên ngành tài chính, tạo nền tảng cho việc thực hiện có hiệu quả chính quyền điện tử của Thành phố.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác chuyên môn, công tác cải cách hành chính; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; bảo đảm an toàn dữ liệu trao đổi trên mạng và các cơ sở dữ liệu cốt lõi của ngành tài chính; tăng cường đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.

Thành ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải

Nguồn :