M
16:09 | 11/09/2018

Thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Gọn bộ máy, gọn tổ chức, rõ thẩm quyền

(LĐTĐ) Trên là ý kiến một số nhà khoa học góp ý với lãnh đạo TP Hà Nội tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý của Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học vào Dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

gon bo may gon to chuc ro tham quyen Hướng tới chính quy, hiệu quả, tinh gọn tổ chức bộ máy
gon bo may gon to chuc ro tham quyen Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Để có cơ sở xây dựng Đề án, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo và Tổ soạn thảo Đề án đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát trực tiếp tại các quận, huyện, thị ủy và các xã, phường, thị trấn trong Thành phố.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tư vấn, các nhà khoa học, các chuyên gia, các sở, ban, ngành của Thành phố triển khai xây dựng 8 chuyên đề; tổ chức 04 Hội thảo tham gia ý kiến vào các nội dung của 8 chuyên đề; 03 cuộc hội thảo xin ý kiến 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn của Thành phố về các nội dung của Đề án; tổ chức học tập kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số Thủ đô của các nước thực hiện mô hình chính quyền đô thị thông minh.

gon bo may gon to chuc ro tham quyen
Xây dựng chính quyền Thủ đô hay đô thị mục đích cuối cùng phải phục vụ người dân tốt hơn. (ảnh Hà Nội ngày một phát triển)

Tại các cuộc hội thảo, các đại biểu đều nhất trí cho rằng cần thiết phải triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị Hà Nội. Việc xây dựng Đề án trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Góp ý tại Hội thảo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, Đề án được xây dựng nghiêm túc, công phu, khoa học, đề cập đến xây dựng CQĐT một cách toàn diện; tính toán đương đối hợp lý với điều kiện của thời đại, đất nước và điều kiện riêng của Thành phố. Hai mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) thể hiện sự chặt chẽ, rõ ràng và thể hiện sự quyết tâm đổi mới.

Tuy nhiên, mấu chốt Thành phố cần đánh giá kỹ hơn yếu tố nhân dân, cụ thể về cơ cấu, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, nhu cầu đời sống... để bảo đảm đề án trước hết là phục vụ người dân. Ngoài ra, Hà Nội cần cân nhắc tính toán mô hình thứ ba là mô hình gồm 2 cấp (1 cấp chính quyền đầy đủ là cấp Thành phố, 1 cấp chính quyền không đầy đủ là cấp quận, huyện) có tính đến đô thị lõi và khu vực nông thôn.

Còn nguyên Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, mấu chốt của đề án là xây dựng chính quyền Thủ đô chứ không phải CQĐT. Vì vậy, theo ông Thảo về nội hàm đề án: Thứ nhất, Hà Nội xây dựng và mạnh dạn đề xuất Trung ương đặt vấn đề nghiên cứu xây dựng chính quyền Thủ đô Hà Nội.

Thứ hai Hà Nội là Thủ đô, trong đó đặc thù là bao gồm cả vùng đô thị và nông thôn, cách đặt vấn đề bộ máy chính quyền phải đa dạng. Ngay trong nội thành cần xây dựng mô hình chính quyền nội thành từ các cấp. Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho rằng, bộ máy hành chính, chính quyền ở từng khu vực cần nghiên cứu theo hướng đa dạng hóa; ở cấp huyện nên đưa về mô hình chính quyền nông thôn.

Đồng tình quan điểm này, GS. TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương góp ý: Trong Đề án tính cấp thiết cần nhấn mạnh là tính hiệu lực, hiệu quả. Việc sử dụng CQĐT TP Hà Nội không phù hợp mà cần thay thành CQĐT Thủ đô Hà Nội bởi đặc thù khác hơn các địa phương khác. Bên cạnh đó là phải làm rõ đề án đến cuối cùng kiến nghị cái gì, trong đó Hà Nội tự chủ như thế nào, có tự chủ mọi tình huống và giải quyết mọi vấn đề cơ bản hay không.

Theo GS. TS Vũ Văn Hiền, trong Đề án có 2 đặc thù là đô thị và các vùng xung quanh. Vì vậy, phải đa dạng cấp chính quyền, mạnh dạn theo phương án 2 là bỏ hết HĐND cấp xã, còn chính quyền cấp 1 là Thành phố để nâng hiệu lực hiệu quả và cách tự tổ chức, bảo đảm tính tự quản, tự chủ.

Trợ lý Chủ tịch Quốc hội PGS.TS Lê Minh Thông, cho rằng, xây dựng mô hình CQĐT không chỉ là mô hình tổ chức, còn là thẩm quyền và cách thức hoạt động, thay đổi cách thức quản lý, cách thức hoạt động, cách thức bộ máy ứng xử và xử lý công việc. Vì vậy, cần chú trọng quan điểm theo cách tiếp cận "gọn bộ máy, gọn tổ chức, rõ thẩm quyền và thay đổi cách thức hành động".

PGS,TS. Lê Minh Thông nhất trí với lộ trình Hà Nội đặt ra, 5 năm cho từng giai đoạn thí điểm, cụ thể là giai đoạn 1 từ 2021 - 2026, giai đoạn 2 từ 2026 - 2031. Ở giai đoạn 1 bám sát kết luận của Bộ Chính trị là tổ chức mô hình ở đô thị, chỉ nên tổ chức lại cấp chính quyền cấp phường; giữ mô hình cấp quận và Thành phố, chỉ điều chỉnh chức năng nhiệm vụ; không bỏ HĐND cấp xã.

A.T- T.T

Nguồn :