M
15:54 | 07/09/2017

Giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1 ở Hà Nội

Thông qua giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, đồng thời nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư...

giam sat hieu qua dau tu mot so cho hang 1 o ha noi Kiến nghị đặt máy soi thực phẩm bẩn tại các chợ ở Hà Nội

giam sat hieu qua dau tu mot so cho hang 1 o ha noi

Chợ Hàng Da

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá hiệu quả sau đầu tư, hiệu quả sử dụng đất đối với các chợ loại 1, chợ đầu mối đảm bảo phù hợp với chủ trương, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển và quản lý chợ.

Thông qua giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư giúp cơ quan quản lý đầu tư nắm bắt thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, hiệu quả của dự án sau đầu tư từ đó chỉ ra những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý sau đầu tư để có biện pháp điều chỉnh thích hợp.

Việc giám sát cũng nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư; đồng thời giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực tế để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình công tác xây dựng, quản lý chợ, kịp thời điều chỉnh các chính sách về đầu tư, quản lý chợ trên địa bàn cho phù hợp.

Thời gian tổ chức thực hiện, trong tháng 9/2017.

Theo Xuân Hưng/vnmedia.vn

Nguồn :