M
16:00 | 22/12/2019

Giải pháp “xanh” thay thế bếp than tổ ong

(LĐTĐ) Theo khảo sát của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, các chỉ tiêu về bụi mịn PM2.5, khí CO, CO2, SO2 ở Hà Nội đang ở mức báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm không khí ở Thủ đô là do bếp than tổ ong...

Luyện Thảo

Nguồn :