M
12:27 | 29/09/2018

GDP 9 tháng của năm 2018 tăng cao nhất trong 8 năm qua

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng năm 2018 tăng 6,98% so với cùng kỳ năm 2017, mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011.

Nguồn :