M
09:04 | 09/06/2019

Gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở với việc bảo vệ di tích

(LĐTĐ) Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (VH – TT) cần sớm tham mưu Thành phố ban hành văn bản, trong đó đặc biệt chú ý đền việc kiểm tra công tác quản lý di tích, gắn trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

gan trach nhiem cua chinh quyen co so voi viec bao ve di tich Bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử: Khó nhất vẫn là nguồn kinh phí
gan trach nhiem cua chinh quyen co so voi viec bao ve di tich Huyện Chương Mỹ: Hơn 55% số di tích lịch sử văn hóa đã xuống cấp
gan trach nhiem cua chinh quyen co so voi viec bao ve di tich Về chùa Thầy nghe chuyện cũ, tích xưa

Tiếp tục giám sát về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn Thủ đô từ năm 2016 đến nay, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội mới đây đã có buổi làm việc với Sở VT – TT.

gan trach nhiem cua chinh quyen co so voi viec bao ve di tich
Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác bảo quản hiện vật tại Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: Huỳnh Long)

Báo cáo đoàn khảo sát, Trưởng phòng Quản lý Di sản Sở VH - TT Trần Thị Lan Anh cho biết: Toàn thành phố có 5.922 di tích, trong đó 2.435 di tích đã được xếp hạng. Trong những năm qua, Sở VH - TT đã làm tốt công tác tham mưu cho thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi phát huy các giá trị di tích. Công tác quản lý, sử dụng di tích, nguồn thu từ các di tích do thành phố quản lý được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Đáng chú ý, Sở VH - TT đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thể thao – thể dục thể thao gắn với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ thành phố đến cơ sở hiện đang từng bước được xây dựng, tổ chức và hoàn thiện theo đúng định hướng chức năng nhiệm vụ; cơ bản phát huy hiệu quả, là điểm sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở và là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gắn kết các tầng lớp nhân dân; đáp ứng một phần nhu cầu cung cấp thông tin, hoạt động văn hóa thể thao – thể dục thể thao, giải trí của Nhân dân.

Để công tác quản lý các di tích lịch sử cũng như các thiết chế văn hóa đạt được những mục tiêu do thành phố đề ra, Sở VH - TT kiến nghị HĐND và UBND thành phố quan tâm bố trí, hỗ trợ nguồn kinh phí chống xuống cấp năm 2019 và giai đoạn tiếp theo đối với di tích xếp hạng cấp Quốc gia và cấp thành phố, trên cơ sở ưu tiên các di tích có giá trị, xuống cấp nghiêm trọng và các địa phương có khả năng tự cân đối nguồn vốn còn hạn chế…

Riêng đối với các thiết chế văn hóa thể thao – thể dục thể thao, Sở VH - TT đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có văn bản quy định cụ thể đối với các nhà văn hóa của các tổ dân phố tại các thành phố lớn.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã ghi nhận những cố gắng trong thời gian qua của Sở VH - TT, đồng thời đề nghị Sở cần đẩy mạnh tuyên truyền với hình thức đa dạng để nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thể thao – thể dục thể thao trên địa bàn Thủ đô.

Đoàn giám sát đề nghị Sở cần tham mưu UBND Thành phố đề xuất Thường trực Thành ủy xem xét, ban hành chỉ thị về việc bảo tồn di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, góp phần định hướng, chỉ đạo các địa phương quan tâm đầu tư và tăng cường quản lý di tích.

Đáng chú ý, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở VH - TT sớm tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm VH - TT phường, nhà sinh hoạt địa bàn dân cư tại Thủ đô.

“Đặc biệt, cần tăng cường kiểm tra công tác quản lý di tích, gắn trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; hướng dẫn để những người hảo tâm cung tiến những đồ thờ phù hợp, không tiếp nhận các đồ thờ trái với tính chất của di tích; cùng với tăng cường giám sát chuyên môn để nâng cao chất lượng các dự án tu bổ di tích” - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Nguồn :